Du som privatperson kan utnyttja RUT-avdraget när Du köper hushållsnära tjänster av NoggrAnn AB

RUT-avdraget är en skattereduktion som innebär att du kan få avdrag på upp till 50 000 kr per person och år för hushållsnära tjänster. Reduktionen avser endast arbetskostnaden och för att få tillämpa denna ska du bo eller äga den bostad som arbetet utförs i.

 

Skattereduktionen sker direkt på fakturan enligt fakturamodellen, därför är det viktigt att du har lämnat ditt personnummer till oss. Mer information och regler om skattereduktion för hushållsarbete finner du på Skatteverkets hemsida här

 

Syftet med att införa skattereduktion för hushållsnära tjänster är bl.a. att skapa nya jobb inom hushållssektorn. Höga skatter på arbete gör att många tjänster idag utförs som svart arbete. Genom att göra tjänsterna billigare för köparen kan svart arbete omvandlas till vitt, vilket ger fler riktiga arbetstillfällen.